PROGRAMARI

Politica de confidentialitate

Prezentul site nu face uz de alte cookies-uri care nu sunt disponibile, precizate si conforme cu GDPR Cookies.

Formularistica prezenta pe site nu face subiectul nici unei obligatii contractuale ori vanzari. Utilizatorii/vizitatorii nu au nici o obligatie de a completa acel formular. Puteti intra in contact cu noi sau sa faceti programari in persoana(la adresa locatiei) ori telefonic.

Datele introduse in cadrul formularelor de pe site reprezinta o alegere personala, actiunea este din proprie initiativa, iar persoanele care le introduc isi asum pe deplin responsabilitatea asupra lor si a ceea ce scriu.

Datele introduse in cadrul formularelor de pe site nu se stocheaza in cadrul site-ului, nu se vand, nu se distribuie gratuit. Ele ulterior nu vor fi refolosite in scop de marketing/remarketing. Sunt utilizate strict pentru comunicare doar si numai la cererea expresa a persoanelor care le introduc si le trimit.